Fundusz ETF: Amundi Msci EM Asia UCITS ETF

Niniejszy artykuł zawiera kluczowe informacje na podstawie KID (Key Information Document) dla inwestorów funduszu Amundi Msci EM Asia UCITS ETF – EUR. Zgromadzone tu dane pomogą Ci zrozumieć sposób działania oraz potencjalne ryzyka związane z inwestowaniem w fundusz Amundi Msci EM Asia UCITS ETF. Zalecam przeczytanie go, abyś mógł podjąć świadomą decyzję o potencjalnej inwestycji w ten fundusz.

Cele i polityka inwestycyjna ETF

Celem tego funduszu jest śledzenie wyników indeksu MSCI Emerging Markets Asia Index oraz zminimalizowanie błędu śledzenia między wartością aktywów funduszu a wynikami indeksu. Fundusz Amundi Msci EM Asia UCITS ETF dąży do minimalizacji poziomu błędu śledzenia indeksu, który zwykle nie przekracza 1%.

MSCI Emerging Markets Asia Index jest indeksem akcji reprezentującym rynki o dużej i średniej kapitalizacji w azjatyckich krajach wschodzących.

Fundusz Amundi Msci EM Asia UCITS ETF stosuje metodologię replikacji pośredniej, aby uzyskać ekspozycję na indeks. Instrumenty pochodne są integralną częścią strategii inwestycyjnej tego funduszu.

Więcej informacji o składzie indeksu i zasadach jego działania znajduje się w prospekcie oraz na stronie: msci.com. Wartość indeksu jest dostępna w serwisach Reuters (.dMIMS00000NUS) i Bloomberg (NDUEEGFA).

Dywidendy ETF Amundi Msci EM Asia

Fundusz Amundi Msci EM Asia UCITS ETF automatycznie zatrzymuje i reinwestuje cały uzyskany dochód z dywidend.

Fundusz jest notowany na jednej lub kilku giełdach. Możesz handlować akcjami funduszu w trakcie funkcjonowania giełd.

Tylko upoważnieni uczestnicy (wybrane instytucje finansowe) mogą handlować akcjami bezpośrednio z funduszem na rynku pierwotnym.

Profil ryzyka i korzyści ETF

Ryzyko: bardzo duże (6/7).
Minimalny zalecany okres posiadania wynosi 5 lat.

Fundusz ETF odzwierciedla ryzyko rynkowe, wynikające z inwestycji w akcje rynków wschodzących. Dane historyczne mogą nie być wiarygodnym wskaźnikiem na przyszłość. Twoja początkowa inwestycja nie podlega żadnej gwarancji ani ochronie.

Ważne ryzyka, które mają istotne znaczenie dla funduszu, a które nie są
odpowiednio ujęte przez wskaźnik to między innymi: ryzyko płynności, ryzyko kontrahenta, ryzyko operacyjne, ryzyko walutowe.

Opłaty funduszu

Opłaty, które uiszczasz są wykorzystywane do pokrycia kosztów funkcjonowania funduszu, w tym kosztów marketingu i jego dystrybucji. Te opłaty zmniejszają
potencjalny wzrost Twojej inwestycji.

Przedstawione opłaty za wejście (3%), wyjście (3%) to maksymalne liczby stosowane tylko na rynku pierwotnym. W w niektórych przypadkach możesz zapłacić mniej. Kwota opłat bieżących (0,2%) opiera się na wydatkach za bieżący rok. Kwota ta może się zmieniać z roku na rok.

Opłaty za subskrypcję i umorzenie będą miały zastosowanie tylko wtedy, gdy akcje są subskrybowane lub umarzane bezpośrednio z funduszu ETF i nie będą obowiązywać, gdy inwestorzy kupują lub sprzedają takie akcje na giełdach. Inwestorzy handlujący na giełdzie będą płacić opłaty pobierane przez ich pośredników.

Popularne zapytania: amundi msci em asia ucits etf, opłaty, czy warto, etf na emerging markets asia, rynki wschodzące, rynki azjatyckie, fundusz etf na emerging markets azja.

Autor bloga "Finanse po godzinach", inwestor na rynkach finansowych. Dzieli się swoją wiedzą na temat świadomego oszczędzania, planowania budżetów domowych oraz inwestowania na rynkach finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *