Akcje Suwary Dywidenda 2022

Spółka akcyjna Suwary

Spółka Suwary zajmuje się produkcją artykułów z tworzyw sztucznych. Jest wiodącym w Polsce producentem opakowań (butelki, kanistry) oraz akcesoriów samochodów (trójkąty ostrzegawcze, apteczki samochodowe, gaśnice).

Jaka dywidenda Suwary w 2022 roku?

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 30 marca 2022 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę stanowiącą: iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,15 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję). Kwota dywidendy na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 5.307.330,50 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych i 50/100 złotych). Dywidendą objęte są akcje Spółki wszystkich emisji. Dniem dywidendy jest dzień 13 kwietnia 2022 r., a datą wypłaty dywidendy jest dzień 28 kwietnia 2022 r.

Suwary dywidenda – kiedy wypłata?

Zarząd ustalił dzień dywidendy na 13 kwietnia 2022 roku. Wypłata nastąpiła 28 kwietnia 2022 roku.

Jaka dywidenda Suwary w 2021 roku?

Suwary rekomendują wypłatę 5,77 mln zł dywidendy w 2021 roku. W przeliczeniu na jedną akcję jest to 1,25 zł dywidendy. Wypłata miałaby nastąpić w dwóch transzach.
Zysk spółki za 2020 rok wynosił 9,37 mln zł. Pozostała kwota miałaby trafić na kapitał rezerwowy.

Dywidendy Suwary od debiutu

RokDzień dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
202009.04.202128.04.2021, 28.06.20211.25 zł
200509.08.200601.09.20061.65 zł
200212.08.200301.09.20030.50 zł
199927.07.200008.09.20000.75 zł
199828.07.199901.09.19991.13 zł

Popularne zapytania: dywidenda suwary 2022, rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy 2021 suwary, kiedy, termin wypłaty, kiedy wypłata, termin wypłaty, suwary dzień dywidendy 2022, kiedy wypłata dywidendy suwary za rok 2021, dywidendy suwary z ostatnich lat, dywidenda z akcji suwary, dywidendy suwary od debiutu, historia, jaka dywidenda suwary w 2022 roku, prognoza.

Autor bloga "Finanse po godzinach", inwestor na rynkach finansowych. Dzieli się swoją wiedzą na temat świadomego oszczędzania, planowania budżetów domowych oraz inwestowania na rynkach finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.