Akcje Stalexport Dywidenda 2022

Jaka dywidenda Stalexport w 2022 roku?

Czy Stalexport wypłacił dywidendę w 2022 roku? Walne zgromadzenie Stalexport Autostrady podjęło decyzję o przeznaczeniu 59,3 mln zł na dywidendę. W przeliczeniu na jedną akcję Stalexport wypłacił 0,24 zł dywidendy w 2022 roku. Stalexport przeznaczył na dywidendy cały zysk za 2021 rok (57,7 mln zł) oraz 1,2 mln zł zysków z lat ubiegłych, a także 0,4 mln zł kapitału zapasowego.

Dywidenda Stalexport – kiedy wypłata?

Kiedy można liczyć na dywidendę Stalexport? Dzień dywidendy Stalexport ustalono na 13 kwietnia 2022 roku, a termin wypłaty przypadł na 25 kwietnia 2022 roku.

Jaka dywidenda Stalexport w 2021 roku?

Zarząd Stalexport Autostrady SA rekomenduje wypłatę dywidendy w 2021 roku na poziomie 0,64 zł. Zgodnie z komunikatem zarządu:

1) zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 89.152.309,57 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 38.730,29 zł (słownie: słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,

b) kwotę 22.319.444,69 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

c) kwotę 66.794.134,59 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy na wypłaty dla akcjonariuszy, w szczególności na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy w przyszłości;

2) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariusza Spółki w łącznej kwocie 22.319.444,69 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt dziewięć groszy), z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy jest równa kwocie zaliczki na dywidendę za rok 2020, którą spółka wypłaciła akcjonariuszom na podstawie Uchwały Zarządu nr 02/12/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. i Uchwały Rady Nadzorczej nr 04/12/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dywidendy Stalexport od debiutu

Stalexport Autostrady SA wypłaca dywidendy od 1994 roku. Poniżej historia dywidend akcji Stalexport od debiutu:

Dywidenda za rokOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
202007.04.202116.16%20.04.20210.64 zł
201924.06.20201.69%06.07.20200.05 zł
201816.04.20199.15%20.05.20190.37 zł
201716.04.20187.04%18.05.20180.29 zł
201620.04.20174.46%16.05.20170.18 zł
199428.06.199528.07.19950.50 zł

Popularne zapytania: dywidenda stalexport 2022, dywidendy 2021 stalexport, kiedy, termin wypłaty, kiedy wypłata, termin wypłaty, stalexport dzień dywidendy 2022, kiedy wypłata dywidendy stalexport za rok 2021, dywidendy staleksport z ostatnich lat, dywidenda z akcji stalexport autostrady sa, dywidendy stalexport od debiutu, historia, jaka dywidenda stalexport w 2022 roku, prognoza.

Autor bloga "Finanse po godzinach", inwestor na rynkach finansowych. Dzieli się swoją wiedzą na temat świadomego oszczędzania, planowania budżetów domowych oraz inwestowania na rynkach finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *