Akcje Ropczyce Dywidenda 2022

Spółka akcyjna Ropczyce

Spółka Ropczyce jest producentem wysokiej jakości zasadowych i glinokrzemianowych materiałów ogniotrwałych. Stanowią one niezbędny element wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa, szeroko rozumianego przemysłu na rzecz ochrony środowiska praz oraz innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Firma zapewnia kompleksową obsługę instalacyjno-montażową oraz serwis (projektowanie, dostawa, zabudowa, nadzór, doradztwo techniczne, serwis posprzedażowy).

Jaka dywidenda Ropczyce w 2022 roku?

Zgodnie z treścią uchwały Ropczyce akcjonariusze otrzymali 1,30 zł dywidendy na akcję. Szczegóły dotyczące dywidendy w 2022 roku:

  • kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy 2022 wynosi 6 056 458,2 zł;
  • wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję w 2022 roku wynosi 1,30 zł;
  • dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 19.04.2022 roku;
  • dzień wypłaty dywidendy ustalono na 26.04.2022 roku;
  • liczba akcji objętych dywidendą: 4 658 814 akcji.

Ropczyce dywidenda – kiedy wypłata?

Kiedy wypłata i kiedy trzeba mieć akcje Ropczyce, aby otrzymać dywidendę? Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 19 kwietnia 2022 roku. Wypłata dywidendy nastąpi 26 kwietnia 2022 roku.

Jaka dywidenda Ropczyce w 2021 roku?

Dywidenda Ropczyce w 2021 roku wyniesie 1,60 zł. Poniżej komunikat zarządu Ropczyce w sprawie wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 27 780 820,77 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt siedem groszy), w następujący sposób:

a) kwotę 7 210 084,80 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2020 rok;

b) kwotę 20 450 735,97 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;

c) kwotę 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dywidendy Ropczyce od debiutu

Ropczyce wypłaca dywidendy od 1997 roku. Poniżej historia dywidend akcji Ropczyce od debiutu:

RokDzień dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
202008.04.202119.04.20211.60 zł
201922.09.202012.10.20201.00 zł
201802.05.201921.05.20191.30 zł
201720.07.201831.07.20181.10 zł
201618.04.201725.04.20171.00 zł
201520.04.201620.05.20160.90 zł
201428.04.201520.05.20150.75 zł
201328.04.201414.05.20140.65 zł
201226.04.201314.05.20130.35 zł
200512.07.200602.08.20060.27 zł
200418.05.200510.06.20050.30 zł
200307.07.200427.07.20040.30 zł
200204.06.200314.08.20030.95 zł
200110.06.200212.07.20020.33 zł
200025.06.200112.07.20010.33 zł
199906.07.200001.08.20000.86 zł
199724.04.199802.06.19980.37 zł

Popularne zapytania: dywidenda ropczyce 2022, rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy 2021 ropczyce, kiedy, termin wypłaty, kiedy wypłata, termin wypłaty, ropczyce dzień dywidendy 2022, kiedy wypłata dywidendy ropczyce za rok 2021, dywidendy ropczyce z ostatnich lat, dywidenda z akcji ropczyce, dywidendy ropczyce od debiutu, historia, jaka dywidenda ropczyce w 2022 roku, prognoza.

Autor bloga "Finanse po godzinach", inwestor na rynkach finansowych. Dzieli się swoją wiedzą na temat świadomego oszczędzania, planowania budżetów domowych oraz inwestowania na rynkach finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *