Akcje PZU Dywidenda 2022

PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń) to zdecydowanie dywidendowy arystokrata. Trudno szukać lepszej spółki na polskiej giełdzie, która lepiej wynagradzałaby swoich akcjonariuszy. Zazwyczaj dywidenda PZU kształtowała się na poziomie około 6-8%. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę inne spółki na warszawskiej GPW. Na tym jednak kończą się dobre wieści…

Jaka dywidenda PZU w 2022 roku?

PZU chce wypłacić w 2022 roku 1,94 zł dywidendy na akcję. Zarząd PZU rekomenduje do podziału między akcjonariuszy dywidendę, pochodzącą z kapitału zapasowego oraz z zysku netto za 2021 kwotę 1,67 mld zł. To da akcjonariuszom 1,94 zł na akcję dywidendy – wynika z oświadczenia spółki.

Zarząd proponuje zostawić 1,3 mld zł zysku spółki za 2021 roku na kapitał zapasowy. Kiedy dywidenda PZU w 2022 roku? Proponowany dzień dywidendy to 29 września 2022, natomiast wypłata ma nastąpić 20 października 2022.

Proponowany podział zysku jest zgodny z polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021-2024, przyjętą marca 2021 r. oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2022 r. z 9 grudnia 2021 r.

Jaka dywidenda PZU w 2021 roku?

KNF pozytywnie wypowiedział się o możliwości wypłaty dywidendy w 2021 roku. PZU zapewnia, że chce pozostać spółką dywidendową i wypłacać jak najwyższe dywidendy. Wszystko wskazuje więc na to, że dywidenda za 2020 rok powinna być bardzo wysoka. KNF dopuścił możliwość wypłaty dywidendy przez ubezpieczycieli na poziomie maksymalnym 100% zysku za 2019 oraz 50% zysku za 2020 rok.

Cieszymy się z zaprezentowanego wczoraj podejścia regulatora do możliwości dystrybucji zysku oraz kształtowania dywidendy za lata 2019-2020. W obecnym podejściu, inaczej niż na początku roku, kiedy rozpoczynała się pandemia i utrzymywała się znaczna niepewność oraz obawy przed jej dalszym rozwojem, dywidenda jest uzależniona od kryteriów jakościowych, uwzględnia strukturę bilansu ekonomicznego ubezpieczycieli oraz to, jak poszczególne zakłady były w stanie poradzić sobie z pandemią, a także na ile ich model biznesowy okazał się odporny na jej skutki.

członek zarządu ds. finansowych PZU Tomasz Kulik

Zarząd PZU zarekomendował dywidendę na poziomie 3,5 zł na akcję. Jest to bardzo wysoka dywidenda, biorąc pod uwagę historyczne wypłaty dywidendy. Dotychczas tylko w 2014 roku PZU wypłacił więcej (5,4 zł na akcję). Wszystko wskazuje więc na to, że w roku 2021 PZU wypłaci dywidendę 3,5 zł za akcję.

„Ponadto Zarząd PZU SA postanowił wystąpić do ZWZ z wnioskiem, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 września 2021 roku a data wypłaty dywidendy na dzień 6 października 2021 roku. Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021 – 2024, przyjętą w dniu 24 marca 2021 r. oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2021 r. z dnia 16 grudnia 2020 r.”

Jaka dywidenda PZU w 2020 roku?

Niestety w 2020 roku PZU najprawdopodobniej nie wypłaci żadnej dywidendy. Nie należy zatem pytać: kiedy/jaka, ale czy PZU w ogóle wypłaci dywidendę za 2019 rok.

Zacznijmy od tego, że już 26 marca 2020 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl) wydał rekomendację dla zakładów ubezpieczeń, aby zachowały w całości swoje zyski i nie wypłacały dywidendy za miniony rok.

Środki mają zostać przeznaczone na poczet kontynuowania działalności oraz zabezpieczenie się przed ewentualnymi problemami w gospodarce, które mogą niekorzystanie wpłynąć na funkcjonowanie spółek ubezpieczeniowych.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu oczekujemy, że banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku.

Oczekujemy także niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej.

Wzmocnienie bazy kapitałowej poprzez zatrzymanie całości zysku jest w ocenie nadzoru konieczne dla zwiększenia możliwości skutecznego reagowania banków i zakładów ubezpieczeń na obecne i przyszłe zagrożenia oraz bezpiecznego kontynUowania podstawowej działalności.

Wypowiedź Przewodniczącego KNF ws. dywidend banków oraz zakładów ubezpieczeń.

PZU dywidenda – kiedy wypłata?

Kiedy wypłata i kiedy trzeba mieć akcje PZU, aby otrzymać dywidendę? Zazwyczaj dzień ustalenia prawa do dywidendy przypadał na okres sierpień/wrzesień. Wypłata następowała natomiast niespełna miesiąc później. W każdym roku dzień prawa do dywidendy oraz wypłat są ustalane indywidualnie. Poniżej w tabeli znajdziesz dokładne daty praw i wypłat dywidend PZU z lat ubiegłych.

Dywidendy PZU od debiutu

PZU regularnie przez 10 ostatnich lat nagradzało swoich akcjonariuszy sowitą dywidendą. Poniżej historia dywidend PZU od debiutu (źródło: pzu.pl).

RokData WZADywidenda / akcję (PLN)ProcentDywidenda PLNDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
2020
201824.05.20192,806.98%2.417.864.400,0014.08.20195.09.2019
201728.06.20182,505.88%2.158.807.500,0012.09.20183.10.2018
201629.06.20171,403.03%1.208.932.200,0029.09.201719.10.2017
201530.06.20162,087.88%1.796.127.840,0030.09.201621.10.2016
201430.06.201530,007.09%2.590.569.000,0030.09.201521.10.2015
201317.06.201420,00
(wypłata I)
34,00
(wypłata II)
4.31%
7.19%
4.663.024.200,0012.11.2013
17.09.2014
19.11.2013
8.10.2014
15.01.2015
201223.05.201329,706.75%2.564.663.310,0023.08.201312.09.2013
201130.05.201222,436.67%1.936.882.089,0030.08.201220.09.2012
201030.06.201126,008.18%2.245.159.800,0030.09.201121.10.2011
200910.06.2010147,65
(wypłata I)
10,91
(wypłata II)
2.79%13.692.020.688,0019.11.2009
25.08.2010
26.11.2009
9.09.2010

Polityka dywidendowa PZU 2021-2024

Popularne zapytania: dywidenda pzu 2022, dywidendy 2021 pzu, kiedy, termin wypłaty, kiedy wypłata, termin wypłaty, pzu dzień dywidendy 2022, kiedy wypłata dywidendy pzu za rok 2021, dywidendy pzu z ostatnich lat, dywidenda z akcji pzu, dywidendy pzu od debiutu, historia, jaka dywidenda pzu w 2022 roku, prognoza.

Autor bloga "Finanse po godzinach", inwestor na rynkach finansowych. Dzieli się swoją wiedzą na temat świadomego oszczędzania, planowania budżetów domowych oraz inwestowania na rynkach finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *