Akcje GPW Dywidenda 2022

GPW to spółka, która jest jedną z największych giełd w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. GPW jest jedną z tych spółek, które regularnie wypłacają dywidendy.

Jaka dywidenda GPW w 2022 roku?

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zaproponował, by z zysku netto za 2021 rok przeznaczyć 115 mln zł na dywidendę. W przeliczeniu na jedną akcję będzie to 2,74 zł. Spółka GPW wypłaca regularnie dywidendy i tak samo będzie w tym roku. GPW wypłaci w 2022 roku dywidendę w wielkości 2,74 zł na akcję.

Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60 proc. przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

GPW dywidenda – kiedy wypłata?

Kiedy wypłata i kiedy trzeba mieć akcje GPW, aby otrzymać dywidendę? GPW wypłaci dywidendę 5 sierpnia 2022 roku. Dzień prawa do dywidendy przypada na 21 lipca 2022 roku.

Jaka dywidenda GPW w 2021 roku?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie cały czas się rozwija. Wszystko wskazywało na to, że i w tym roku GPW zdecyduje się wypłacić dywidendę i tak też się stało. GPW wypłaca dywidendy co roku – nawet w czasie pandemii koronawirusa. W 2021 roku GPW wypłaciło dywidendę w wielkości 2,50 zł na akcję.

Jaka dywidenda GPW w 2020 roku?

Zarząd GPW zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 100,7 mln zł. Przełożyło się to na kwotę 2,40 zł na jedną akcję spółki GPW.

Dywidendy GPW od debiutu

RokWypłacona dywidenda (w tys. zł)Dywidenda na akcję
(w zł)
Stopa dywidendyDzień dywidendyDzień wypłaty dywidendy
2018133 4713,187,35%19.07.20192.08.2019
201792 3382,205,84%19.07.20182.08.2018
201690 2402,154,39%19.07.20172.08.2017
201599 0542,366,69%20.07.201604.08.2016
2014100 7322,404,93%15.07.201504.08.2015
201350 3661,203,31%07.08.201426.08.2014
201232 7380,782,03%12.07.201326.07.2013
201160 4401,443,84%06.07.201220.07.2012
2010134 7303,216,05%12.07.201127.07.2011

Polityka dywidendowa GPW

Intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie nie mniejszym niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.

Na wpływ wypłaty dywidendy GPW mają wpływ czynniki:

  • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
  • potrzeby podejmowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,
  • stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
  • potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.

Jednocześnie intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend:

  • z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję,
  • wzrostu corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję.

Popularne zapytania: dywidenda gpw 2022, dywidendy 2021 gpw, kiedy, termin wypłaty, kiedy wypłata, termin wypłaty, gpw dzień dywidendy 2022, kiedy wypłata dywidendy gpw za rok 2021, dywidendy gpw z ostatnich lat, dywidenda z akcji gpw, dywidendy gpw od debiutu, historia, jaka dywidenda gpw w 2022 roku, prognoza.

Autor bloga "Finanse po godzinach", inwestor na rynkach finansowych. Dzieli się swoją wiedzą na temat świadomego oszczędzania, planowania budżetów domowych oraz inwestowania na rynkach finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *