Akcje Cyfrowy Polsat Dywidenda 2022

Dywidendy Cyfrowy Polsat

Grupa jest wiodącą grupą multimedialną w Polsce. Świadczy kompleksowe, zintegrowane usługi medialne i telekomunikacyjne w następujących obszarach: usług płatnej telewizji cyfrowej (oferowanych przez Cyfrowy Polsat – największą w Polsce i czołową platformę satelitarną w Europie), mobilnych usług telekomunikacyjnych (spółka zależna Polkomtel), szerokopasmowego mobilnego Internetu , nadawania i produkcji telewizyjnej (Telewizja Polsat – wiodący nadawca komercyjny na polskim rynku). Grupa świadczy także usługi hurtowe na rynku międzyoperatorskim, obejmujące m.in. usługi interconnect, tranzyt ruchu czy usługi roamingu krajowego i międzynarodowego.

Jaka dywidenda Cyfrowy Polsat w 2022 roku?

Nowa polityka dywidendowa, funkcjonująca od 1 stycznia 2022 roku zakładała wypłatę dywidendy nie mniej niż 1,00 zł na akcjonariusza i tak też się stało. Cyfrowy Polsat wypłaci dywidendę w 2022 roky w wysokości jednego złotego na akcję.

Cyfrowy Polsat dywidenda – kiedy wypłata?

Dzień dywidendy został wyznaczony na 16 września 2022 roku. Wypłata dywidendy nastąpi 15 grudnia 2022 roku.

Jaka dywidenda Cyfrowy Polsat w 2021 roku?

Kiedy wypłata i kiedy trzeba mieć akcje Cyfrowego Polsatu, aby otrzymać dywidendę? Cyfrowy Polsat wypłacił w 2021 roku dywidendę w wysokości 1,20 zł na akcję.

Jaka dywidenda Cyfrowy Polsat w 2020 roku?

Jak wysoką dywidendę wypłacił w tym roku Cyfrowy Polsat? Walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu podjęło decyzję i przeznaczyło dla akcjonariuszy dywidendę w wysokości 639,5 mln zł, co dało 1 zł na akcję. Na dywidendę trafiła całość zysku netto za 2019 rok w wysokości 586,8 mln zł oraz dodatkowo kwota 52,7 mln zł z kapitału zapasowego.

Dywidendy Cyfrowy Polsat od debiutu

RokDzień prawa do dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
201913.10.20203.75%22.10.2020 11.01.20211.00 zł
201827.06.20193.04%03.07.2019 01.10.20190.93 zł
201618.07.20171.25%03.08.20170.32 zł
201320.05.20141.26%06.06.20140.26 zł
200915.07.20103.93%11.08.2010 17.11.20100.57 zł
200828.05.20095.26%16.06.2009 21.10.20090.75 zł
200716.07.20081.17%05.08.20080.14 zł

Polityka dywidendowa Cyfrowy Polsat na lata 2022-2024

Zarząd Spółki, po dokonaniu przeglądu planów inwestycyjnych Grupy Polsat Plus oraz
oszacowaniu możliwości alokacji oczekiwanych zasobów gotówkowych Grupy celem wypłaty
dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu w okresie 2022-2024 wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 3,00 zł w przeliczeniu na jedną na akcję w trzech kwotach, tj.:

  • co najmniej 1,00 zł na akcję do wypłaty z zysku netto wypracowanego w roku 2021;
  • co najmniej 1,00 zł na akcję do wypłaty z zysku netto wypracowanego w roku 2022;
  • co najmniej 1,00 zł na akcję do wypłaty z zysku netto wypracowanego w roku 2023.


Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, iż każdorazowo przy przedkładaniu propozycji podziału zysku za rok poprzedni będzie brał pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i innymi dokumentami finansowymi), ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje i podejmowanie nowych projektów w ramach realizacji strategii Grupy, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa.

Polityka dywidendy będzie podlegać okresowej weryfikacji przez Zarząd Spółki. Nowa polityka
dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2022 roku.

Popularne zapytania: dywidenda cyfrowy polsat 2022, dywidendy 2021 cyfrowy polsat, kiedy, termin wypłaty, kiedy wypłata, termin wypłaty, cyfrowy polsat dzień dywidendy 2022, kiedy wypłata dywidendy cyfrowy polsat za rok 2021, dywidendy cyfrowy poslat z ostatnich lat, dywidenda z akcji cyfrowy polsat, dywidendy cyfrowy polsat od debiutu, historia, jaka dywidenda cyfrowy polsat w 2022 roku, prognoza.

Autor bloga "Finanse po godzinach", inwestor na rynkach finansowych. Dzieli się swoją wiedzą na temat świadomego oszczędzania, planowania budżetów domowych oraz inwestowania na rynkach finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *