Akcje CCC Dywidenda 2022

Dywidendy CCC

Spółka jest największą detaliczną firmą obuwniczą w Europie Środkowej i największym producentem obuwia w Europie. Posiada prawie 800 salonów w 16 krajach. Salony sprzedaży znajdują się w dużych centrach handlowych lub przy ważnych ciągach komunikacyjnych, w prestiżowych lokalizacjach miejskich. Poza rynkiem polskim, Grupa prowadzi swoją działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej tj. w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Słowenii, w Bułgarii, w Chorwacji oraz w Rumunii; w Europie Zachodniej tj. na terenie Niemiec (Reno), Austrii, Szwajcarii oraz w pozostałych krajach – Rosji, Serbii. Sklepy franczyzowe znajdują się na Ukrainie, Łotwie, Litwie, Estonii, Mołdawii oraz Kosowie. Ponadto od wiosny 2019 na bazie franczyzy działają też salony w regionie GCC: Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Omanie.

Jaka dywidenda CCC w 2022 roku?

Po ciężkich latach związanych z pandemią firma CCC wychodzi na prostą. Czy zdecydowała się na dywidendę w 2022 roku? Z uwagi na gorsze wyniki w ostatnich latach, CCC prawdopodobnie nie wypłaci również dywidendy w 2022 roku.

CCC dywidenda – kiedy wypłata?

Kiedy wypłata i kiedy trzeba mieć akcje CCC, aby otrzymać dywidendę? Zazwyczaj dzień ustalenia prawa do dywidendy przypadał na wrzesień. Wypłata następowała natomiast 2-3 tygodnie później. W każdym roku dzień prawa do dywidendy oraz wypłat są ustalane indywidualnie. W roku 2022 nie została ustalona data prawa do dywidendy, prawdopodobnie CCC nie zdecyduje się na jej wypłatę.

Jaka dywidenda CCC w 2021 roku?

Czy CCC wypłaci dywidendę w 2021 roku? Sytuacja firmy CCC nie jest stabilna ze względu na pandemię koronawirusa. Jak wiemy zarówno w 2020 jak i 2021 roku galerie handlowe, w których umiejscowione są sklepy CCC – musiały być tymczasowo zamknięte. Oznacza to istotne straty w przychodach. CCC nie wypłacił dywidendy w 2021 roku.

Jaka dywidenda CCC w 2020 roku?

Czy CCC wypłaci dywidendę w 2020 roku? Niestety biorąc pod uwagę sytuację finansową spółki – CCC nie wypłaci dywidendy w 2020 roku.

Dywidendy CCC od debiutu

RokDzień z prawem do dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
201813.09.20190.35%01.10.20190.48 zł
201717.09.20181.06%01.10.20182.30 zł
201605.09.20170.90%21.09.20172.59 zł
201529.08.20161.18%13.09.20162.19 zł
201421.09.20151.76%08.10.20153.00 zł
201324.09.20141.20%10.10.20141.60 zł
201224.09.20131.44%11.10.20131.60 zł
201125.09.20122.91%16.10.20121.60 zł
201007.09.20113.50%27.09.20111.50 zł
200913.09.20101.77%27.09.20101.00 zł
200824.09.20092.08%16.10.20091.00 zł
200603.07.20071.27%19.07.20071.00 zł
200508.06.20062.33%22.06.20061.00 zł

Polityka dywidendowa CCC

Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom, na których rachunkach będą zapisane akcje CCC S.A. w dniu dywidendy. Walne Zgromadzenie ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień D) oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W). Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy od tego dnia.

„Mając na uwadze osiągane przez Spółkę wyniki finansowe oraz zamiar dzielenia się z Akcjonariuszami wypracowanymi przez Spółkę zyskami, Zarząd CCC S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku uchwalił politykę dywidendową, która została zaktualizowana w dniu 17 marca 2017 roku (RB nr 15/2017 z dn. 17 marca 2017r.)”.

Zarząd CCC zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej CCC, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy założeniu że relacja długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, wynosiła będzie poniżej 3,0.

Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego w Grupie Kapitałowej CCC, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw Grupy Kapitałowej CCC w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

Popularne zapytania: dywidenda ccc 2022, dywidendy 2021 ccc, kiedy, termin wypłaty, kiedy wypłata, termin wypłaty, ccc dzień dywidendy 2022, kiedy wypłata dywidendy ccc za rok 2021, dywidendy ccc z ostatnich lat, dywidenda z akcji ccc, dywidendy ccc od debiutu, historia, jaka dywidenda ccc w 2022 roku, prognoza.

Autor bloga "Finanse po godzinach", inwestor na rynkach finansowych. Dzieli się swoją wiedzą na temat świadomego oszczędzania, planowania budżetów domowych oraz inwestowania na rynkach finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *