Akcje Asseco Poland Dywidenda 2022

Dywidendy Asseco Poland

Grupa tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych branż gospodarki. Oferta jest skierowana do sektora finansowego, instytucji publicznych oraz przemysłu, handlu i usług. Grupa posiada bogate portfolio własnych produktów, unikatowe doświadczenie w realizacji najbardziej złożonych projektów informatycznych oraz szeroką bazę klientów, wśród których znaleźć można największe instytucje finansowe, czołowe przedsiębiorstwa, a także jednostki administracji publicznej.

Jaka dywidenda Asseco Poland w 2022 roku?

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco Poland postanowiło zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2021 w wysokości 320 891 285 zł podzielić w następujący sposób:

  • część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 278 881 018,08 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy po 3,36 zł na jedną akcję,
  • pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 42 010 266,92 zł przekazać na kapitał zapasowy.

Odpowiadając zatem na pytanie – Asseco Poland wypłaci w 2022 roku dywidendę w wysokości 3,36 zł na akcję.

Asseco Poland dywidenda – kiedy wypłata?

Kiedy wypłata i kiedy trzeba mieć akcje Asseco Poland, aby otrzymać dywidendę? W ostatnich latach dzień z prawem do dywidendy wypadał w lipcu. Wypłata była dokonywana 2-3 tygodnie później. Dzień dywidendy został ustalony na 10 czerwca 2022 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 21 czerwca 2022 roku.

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 KSH, organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Prawo do uczestnictwa w dywidendzie mają wszystkie akcje Asseco Poland. Propozycję podziału zysku zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd. Zgodnie z art. 395 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Ogólne założenia Asseco Poland odnośnie terminu wypłaty dywidendy.

Jaka dywidenda Asseco Poland w 2021 roku?

Wszystko wskazuje na to, że w roku 2021 Asseco Poland również wypłaci sporą dywidendę. Asseco Poland mimo pandemii cały czas utrzymuje swoją politykę dywidendową.

„Nie mówimy jeszcze o tym, jaki poziom dywidendy przewidujemy za 2020 rok. To co mogę powiedzieć to, że stan gotówki, stan finansów jest widoczny po trzecim kwartale – nazwijmy go dobrym. Pamiętajmy też, że decydując się na wypłatę dywidendy za 2019 rok, wiedzieliśmy już o sytuacji pandemicznej i rekomendowaliśmy podział zysku. Staramy się być przewidywalni i konsekwentni”.

Rafał Kozłowski – prezes Asseco Poland – podczas wideokonferencji.

„Wiemy natomiast, że sytuacja pandemiczna potrafi zmieniać nastawienie do różnych rzeczy, nawet z tygodnia na tydzień, więc nie chcemy się zarzekać, ale to co powiedziałem wcześniej obowiązuje – mamy przyzwoitą sytuację finansową, zawsze traktujemy też naszych akcjonariuszy poważnie”.

Jaka dywidenda Asseco Poland w 2020 roku?

W czerwcu tego roku Asseco Poland wypłaciło 3,01 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok i kapitału zapasowego. Łącznie na ten cel trafiło ok. 250 mln zł.

Dywidendy Asseco Poland od debiutu

Firma Asseco Poland przez wiele lat regularnie wypłacała dywidendy. Idealnie nadaje się do strategii inwestowania opartej na dywidendach. Poniżej lista wszystkich dywidend Asseco Poland od debiutu na giełdzie:

RokDzień dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
201903.06.202017.06.20203.01 zł
201816.05.201905.06.20193.07 zł
201717.05.201807.06.20183.00 zł
201612.05.201701.06.20173.01 zł
201512.05.201602.06.20163.01 zł
201413.05.201502.06.20152.90 zł
201319.05.201405.06.20142.60 zł
201216.05.201304.06.20132.41 zł
201115.05.201201.06.20122.19 zł
201013.05.201101.06.20111.80 zł
200923.06.201002.07.20101.47 zł
200808.06.200902.07.20091.03 zł
200719.06.200808.07.20080.55 zł
200613.06.200702.07.20070.40 zł
200528.06.200617.07.20060.64 zł
200012.07.200101.08.20010.50 zł
199912.07.200002.08.20000.50 zł
199812.07.199902.08.19991.00 zł
199702.07.199805.08.19980.11 zł

Polityka dywidendowa Asseco Poland

Najważniejszym celem Asseco Poland jest dalszy rozwój firmy. Na ten cel spółka chce przede wszystkim przeznaczać środki, budując długoterminową wartość dla akcjonariuszy, poprzez akwizycje i rozwój wewnętrzny. Niemniej jednak spółka będzie zwracać akcjonariuszom nadwyżkę wolnych środków pieniężnych w formie dywidendy.

Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę od 10% do 40% zysku netto na dywidendę. Wielkość rekomendowanej dywidendy będzie zależała od:

  • płynności finansowej Spółki;
  • planowanych wydatków inwestycyjnych.

Akcje Asseco Poland nie są uprzywilejowane co do dywidendy. Oznacza to, że na każdą akcję przypada taka sama wartość wypłaconej dywidendy.

Informacje o odbiorze dywidendy Asseco Poland ogłaszane będą w formie raportów bieżących. Prawo do dywidendy przysługuje inwestorom, na których rachunkach będą zapisane akcje Asseco Poland w dniu dywidendy. 

Popularne zapytania: dywidenda asseco poland 2022, dywidendy 2022 asseco poland, kiedy termin wypłaty, kiedy wypłata, termin wypłaty, asseco poland dzień dywidendy 2022, kiedy wypłata dywidendy asseco poland za rok 2021, dywidendy asseco z ostatnich lat, dywidenda z akcji asseco poland, dywidendy asseco poland od debiutu, historia, jaka dywidenda asseco poland w 2022 roku, prognoza.

Autor bloga "Finanse po godzinach", inwestor na rynkach finansowych. Dzieli się swoją wiedzą na temat świadomego oszczędzania, planowania budżetów domowych oraz inwestowania na rynkach finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *