Akcje Alior Dywidenda 2022

Alior Bank to jeden z największych banków, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Jaka dywidenda Alior Bank w 2022 roku?

Czy po trudnych latach związanych z koronawirusem Alior wypłaci w końcu dywidendę? Niestety nie. Alior Bank nie wypłaci dywidendy w 2022 roku. Pomimo, że KNF w tym roku nie był restrykcyjny dla banków i zezwolił na spore dywidendy, Alior jest jednym z banków, które nie wypłacą dywidendy swoim akcjonariuszom.

Alior Dywidenda 2022 – kiedy wypłata?

Kiedy wypłata i kiedy trzeba mieć akcje Alior, aby otrzymać dywidendę? Niestety w tym roku Alior Bank nie wypłaci swoim akcjonariuszom dywidendy,

Jaka dywidenda Alior Bank w 2021 roku?

Alior Bank nie wypłacił dywidendy w 2021 roku. 28 lutego 2020 roku prezes Aliora Krzysztof Bachta ogłosił, że w aktualnej strategii bank nie wypłaci dywidendy aż do 2022 roku.

Dodatkowo Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła wstrzymanie się z wypłatą dywidendy w pierwszej połowie 2021 roku dla banków komercyjnych:

Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 stycznia 2021 roku, które zgodnie z uchwałą KNF z dnia 16 grudnia 2020 roku dotyczącą stanowiska KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2021 roku, zawiera następujące zalecenia dla banku:
– wstrzymanie przez bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),
– niepodejmowanie przez bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych.

Zgodnie ze strategią i zaleceniami KNF – Alior Bank nie wypłaci dywidendy w 2021 roku.

Jaka dywidenda Alior Bank w 2020 roku?

Alior Bank nie planuje wypłaty dywidendy w najbliższych latach. 28 lutego 2020 roku prezes Aliora Krzysztof Bachta ogłosił, że w strategii na lata 2020-2022, bank nie przewiduje wypłaty dywidendy. Planuje rozwój organiczny.

W horyzoncie strategii planujemy przeznaczać zyski na dalszy wzrost. Planujemy szybki wzrost wolumenów kredytowych.

Kapitał, który zbudujemy będzie potrzebny na wzrost, więc nie planujemy dywidendy. Dywidendę będzie można wypłacać po zakończeniu strategii.

Dodatkowo 26 marca 2020 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl) wydał rekomendację dla banków, aby zachowały w całości swoje zyski i nie wypłacały dywidendy za miniony rok.

Środki mają zostać przeznaczone na poczet kontynuowania działalności oraz zabezpieczenie się przed ewentualnymi problemami w gospodarce, które mogą niekorzystanie wpłynąć na funkcjonowanie spółek bankowych.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu oczekujemy, że banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku.

Oczekujemy także niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej.

Wzmocnienie bazy kapitałowej poprzez zatrzymanie całości zysku jest w ocenie nadzoru konieczne dla zwiększenia możliwości skutecznego reagowania banków i zakładów ubezpieczeń na obecne i przyszłe zagrożenia oraz bezpiecznego kontynUowania podstawowej działalności.Wypowiedź Przewodniczącego KNF ws. dywidend banków oraz zakładów ubezpieczeń.

Dywidenda Alior Banku od debiutu

Alior Bank zadebiutował na giełdzie w 2012 roku. Od tego czasu nie wypłacił dywidendy i nie planuje tego zrobić do conajmniej 2022 roku.

Popularne zapytania: dywidenda alior 2022, dywidendy 2021 alior bank, kiedy, termin wypłaty, kiedy wypłata, termin wypłaty, alior dzień dywidendy 2022, kiedy wypłata dywidendy alior bank za rok 2021, dywidendy aliora z ostatnich lat, dywidenda z akcji alior banku, dywidendy alior od debiutu, historia, jaka dywidenda alior w 2022 roku, prognoza.

Autor bloga "Finanse po godzinach", inwestor na rynkach finansowych. Dzieli się swoją wiedzą na temat świadomego oszczędzania, planowania budżetów domowych oraz inwestowania na rynkach finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *